Tiltak ved uskarpt syn

Tiltakene er avhengig av graden av uskarpt syn.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk detaljer på illustrasjoner og tegninger med tusj
 • bruk en kontrastfarge som bakgrunn (for eksempel et ark eller papplate)

Forstørring kan hjelpe

 • tenk på at det som vises har en viss størrelse
 • forstørr ved å minske avstand til det en skal se
 • bruk optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • kikkert
  • forstørrende videosystem (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering av barnet har betydning

 • sitt nær det som skjer
 • vær oppmerksom på blendende lyskilder

Annet

 • forenkle tegninger og illustrasjoner

										
					
Sist oppdatert 26.08.2012