Lek på nært hold

Lego-gjenstander på lyst underlagPå disse nettsidene får du eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere for barn med ulike synsnedsettelser å utnytte sin synsrest på nært hold, for eksempel i lek med puslespill.

Det må alltid tas individuelle hensyn. Kontakt en person med synsfaglig kompetanse før tiltak settes i gang.

Tiltakene er de samme som står beskrevet i synssimulatoren. Synssimulatoren viser i tillegg hvordan det kan oppleves å ha ulike synsnedsettelser.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 12.01.2012