Tiltak ved innskrenket synsfelt

Tiltakene er avhengig av størrelsen på det gjenværende sentrale synsfeltet og grad av uskarpt syn.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det barnet skal se

Forstørring kan hjelpe

 • for eksempel ved bruk av optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • luper og lupelampe
  • forstørrende videosystem (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering av barnet har betydning

 • vær oppmerksom på avstand og lysforhold

Annet

 • mange kan se detaljer, men får ikke oversikt over helheten
 • lær skanneteknikker for å få oversikt
 • bevisstgjøring – det er noe der selv om man ikke ser det

										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 26.08.2012