Tiltak ved lysømfintlighet

Barn med lysømfintlighet har ofte andre synsnedsettelser i tillegg. Tiltakene er avhengig av grad av lysømfintlighet.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • for noen kan det være aktuelt med filterbriller innendørs
 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag

Klare farger og gode kontraster

 • bruk ensfarget underlag
 • forsterk linjer i puslespill med tusj
 • kontrastbehovet varierer med grad av lysømfintlighet og uskarpt syn

Forstørring kan hjelpe

 • for eksempel ved bruk av optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • lupe
  • forstørrende videosystem (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering av barnet har betydning

 • unngå motlys fra vindu og lamper

Annet

 • detaljnivået må tilpasses barnets synsfunksjon

										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 26.08.2012