Tiltak ved sentralt synsfeltutfall

Tiltakene er avhengig av hvor stort det sentrale utfallet er.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag

Klare farger og gode kontraster

 • øke kontrastene i puslespill, for eksempel ved å forsterke strekene med tusj

Forstørring kan hjelpe

 • puslespillet må ha en viss størrelse
 • forstørr ved å minske avstand til det en skal se
 • bruk optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • luper og lupelampe
  • forstørrende videosystem (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering av barnet har betydning

 • vær oppmerksom på motlys fra vindu og lamper
 • skråbrett kan avhjelpe og forebygge stiv nakke og hodepine

Annet

 • lære å se over/under/til siden for synsfeltutfallet slik at det barnet skal se på treffer det området på netthinnen som fungerer best

										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 26.08.2012