Tiltak ved uskarpt syn

Tiltakene er avhengig av graden av uskarpt syn.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk streker med tusj
 • ha god kontrast til underlaget (bakgrunnen)
 • bruk ensfarget underlag

Forstørring kan hjelpe

 • bruk optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • luper og lupelampe
  • forstørrende video-system (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering av barnet har betydning

 • unngå motlys fra vindu og lamper
 • skråbrett kan avhjelpe stiv nakke og hodepine

Annet

 • detaljnivået må alltid tilpasses barnets grad av uskarpt syn

										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 26.08.2012