Støtte og hjelp

Liten hånd holder i voksen hånd. Alle mennesker er forskjellige og velger ulike måter å leve på.

Hverdagen for den som selv har sansetap, eller er i familie med en som har sansetap, byr på mange gleder, men også bekymringer. Det dukker stadig opp nye utfordringer i hverdagen, som personen selv, nærpersonene og nettverket ønsker å finne løsninger på.

For fagpersonene rundt familien kan det være første gangen de arbeider med noen som har nedsatt syn og/eller hørsel.

Mange spørsmål trenger svar. Men hvor skal man henvende seg for å få støtte og hjelp?

Hvilke offentlige instanser finnes? Hvilke rettigheter og tilbud ytes fra det offentlige? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner arbeider med likemannsarbeid og kan være et sted for samvær med andre som har sansetap?

På sidene støtte og hjelp får du informasjon om dette.

Overlevelsesdrakt

av Karen Marie Oma

Jeg fiksa ikke
å få et barn
med nedsatt
funksjonsevne

Hvor lærer man
å mestre slikt?

Jeg trengte hjelp;
psykolog, familieterapeut,
rekreasjon og medisin
tro, tid og tålmodighet
fra nærmenneskene mine

Av alt dette sydde jeg
møysommelig
min overlevelsesdrakt

Nå flyter jeg
dupper og hviler
i vannskorpa

Kilde

Oma, K. M. (2010). Jammer og kanari. En samling drops- og tigerdikt. Sandnes: Bokforlaget Publica.


										
					
Sist oppdatert 31.01.2020