Refleksjoner

Andres historier, tanker og refleksjoner kan snakke til oss på en helt annen måte en tekster med faktainformasjon.

På disse sidene om refleksjoner kan du lese små tekster, fortellinger og dikt.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.08.2012