De seks blinde menn og elefanten

Denne lille fabelen kommer opprinnelig fra India, og har blitt gjenfortalt og forandret opp gjennom tidene. Fabelen kan gi et bilde på hvilke utfordringer et barn som er blindfødt kan ha med å få en fullstendig oversikt over store ting. Gjennom følesansen (taktilsansen) kan barnet kun oppfatte en del av gangen, for så tilslutt å sette delene sammen til en helhet.

Det var seks menn i Hindustan som aldri hadde sett en elefant. Ja, egentlig hadde de aldri sett noe som helst, for de var nemlig alle blinde. Disse seks menn gikk sammen ut for å finne en elefant, for nå ville de ha oppklart hvordan et sådant vidunder så ut. De fant virkelig en elefant.

Og den første av de seks blinde menn fra Hindustan gikk freidig nærmere og buset rett inn i siden på det kjempestore dyret. ”Aha!” ropte han triumferende. ”Nå vet jeg det: En elefant er som en mur!”

Den andre av mennene kjente på elefantens støttann og utbrøt fornøyd: ”Nåda. Hva er dette her? Noe rundt og glatt og skarpt! For meg er det ingen tvil: En elefant er som et spyd.”

Den tredje nærmet seg dyret forfra og fikk tak i snabelen. Den vred og snodde seg som snabler pleier. ”Det er ganske enkelt,” avgjorde mannen. ”En elefant ser ut som en slange!”

Den fjerde rakte ivrig hånden ut og rørte ved elefantens kne. Så lo han godt. ”Det er lett å avgjøre hva elefanten mest av alt minner om», sa han. «Nemlig: et tre!”

Den femte som tilfeldigvis fikk fatt i elefantens øre, sa overlegent: ”Selv den blindeste mann kan da finne ut at en elefant nærmest er skapt som en vifte!»

Den sjette gikk bak elefanten og ble rammet midt i ansiktet av en muntert svingende hale. ”Det er ganske og aldeles sikkert, at en elefant har form som et tau!” sa han.

Og så begynte de seks blinde menn fra Hindustan å krangle om hvordan elefanten så ut.

«Som en mur!» sa den første.

«Som et spyd!» sa den andre.

«Som en slange!» sa den tredje.

«Som et tre!» sa den fjerde.

«Som en vifte!» sa den femte.

«Som et tau!» sa den sjette.

Og på en måte hadde jo alle rett, selv om de naturligvis alle tok helt feil!

Saxe

Kilder

Feilberg, J., Gangås, J., Hansen, I. S., Mjaavatn, P. E., Rusten, R., & Stjern, H. (1991). Det blinde barnet 2: forberedende lese- og skriveopplæring: grunnleggende ferdigheter 1.-5. leveår. (s. 53 – 54). Oslo: Gyldendal.


										
					
Sist oppdatert 19.01.2021