Nordiske ressurser

Her følger noen lenker til noen nordiske ressurser, spesielt med tanke på sansetap. Listen er ikke utfyllende.

FAS-foreningen (svensk)

FAS-föreningen är en ideell intresseorganisation. FAS-föreningen äger och driver FAS-portalen.

Vi har medlemmar över hela Sverige, samt även från Norge och Danmark. Vår medlemsverksamhet vänder sig till dig som är förälder eller närstående till någon med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador och till dig som själv är drabbad.

Les mer om den svenske FAS föreningen.

Mo Gård

Den svenske non-profit stiftelsen Mo Gård skriver dette om seg selv: «Mo Gård är ett stiftelseägt icke vinstdrivande kunskapsföretag med över 70 års samlad erfarenhet och kompetens kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.»

Les mer på hjemmesiden til Mo Gård.

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCdb)

Svensk kunnskapssenter.

NKCdb är en övergripande nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för NKCdb är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer.

Les mer om Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCdb).

Nordens velferdssenter (NVC)

Nordens velferdssenter er en institusjon innenfor Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor. Vårt oppdrag er å bidra til videreutviklingen av velferdstiltak i Norden. Det gjør vi gjennom å utvikle den aktuelle kunnskapen. Med kunnskap som grunnlag, foreslår vi både politiske og praktiske forbedringer.

Les mer om Nordens velferdssenter (NVC).

Døvblindevirksomheten ved NVC fremmer like muligheter og deltakelse i samfunnet for personer med kombinerte syns- og hørselshemming og døvblindhet.

  • Oppdraget omfatter utdanning, utviklingsarbeid, igangsetting og koordinering av arbeid på tvers av landegrensene mellom nordiske virksomheter og organisasjoner for døvblinde. Vi arbeider også for å styrke europeisk og internasjonalt samarbeid.
  • De nordiske utdanningene og arrangementene utfyller de nasjonale utdanningene på døvblindområdet.
  • En viktig oppgave er å koordinere utvikling og formidling av kunnskap i Norden gjennom prosjekter, arbeidsgrupper, seminarer og nettverk. Nettverkene har som oppgave å innhente, utvikle og formidle kunnskap.

Les mer om døvblindevirksomheten innen Nordens velferdssenter (NVC).

Socialstyrelsen

Svensk kunnskapsmyndighet.

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Les mer om Socialstyrelsen i Sverige.

Socialstyrelsen – viden til gavn

Dansk hjemmeside.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

  • Børn og unge
  • Handicap
  • Udsatte grupper

Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap.

Les mer om Socialstyrelsen.dk.


										
					
Sist oppdatert 01.07.2020