NAV

NAV er en offentlig, landsdekkende virksomhet som består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og partnerskap med kommunene, i form av NAV-kontorene.

NAV bidrar blant annet til at flere får mulighet til å være i arbeid, kan delta i samfunnet og være sikret inntekt.

På NAV-kontorene i kommunene jobber statlige ansatte og kommunalt ansatte sammen for å finne gode løsninger for brukerne.

Organiseringen av og innholdet i tjenestene på de ulike NAV-kontorene kan variere noe fra kommune til kommune.

Les om aktuelle rettigheter og tilbud.

Les om hjelpemidler.

Kilder

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Norge.no – veiviser til offentlige tjenester på nett. Nettstedet Norge.no er en veiviser til innbyggerretta tjenester på nett. Her finner du tjenester fra stat og kommune. Nettsider med kontaktinformasjon til virksomheten eller kommunen finner du ved å klikke på den aktuelle logoen.


										
					
Sist oppdatert 11.08.2013