Interesse- og brukerorganisasjoner

På disse sidene følger alfabetiske lister over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner delt opp etter nedsatt syn, nedsatt hørsel og kombinerte sansetap.

De fleste organisasjonene har egen hjemmeside, driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er for det meste sakset fra hjemmesidene deres.

Les mer ved å følge lenkene.

Glede

Av Karen Marie Oma

Her er jeg
verdens heldigste dame
på kurs, på reise
i prosjektarbeid
i dialog

Får gi av mitt
levde liv
møte en videre
horisont

Bare fordi
jeg fikk
et barn som er
annerledes

Kilde

Oma, K. M. (2010). Jammer og kanari. En samling drops- og tigerdikt. Sandnes: Bokforlaget Publica.


										
					
Sist oppdatert 30.06.2020