Kombinerte sansetap

Her følger en alfabetisk liste over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner av og for personer med kombinerte sansetap. De fleste driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er blant annet sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

– med avdeling for foreldre og søsken.

FNDB arbeider for alle grupper døvblinde og syns- og hørselshemmede – både dem som er født med en kombinert syns- og hørselshemming, så vel som dem som har fått det senere i livet. De har en egen informasjonsavdeling.

Les mer om Foreningen Norges døvblinde (FNDB).

Foreningen Norges døvblinde – avd. foreldre og søsken

En forening for foreldre, søsken, besteforeldre og foresatte til personer med medfødt døvblindhet i Norge. Døvblindfødtes organisasjon.

Les mer om Foreningen Norges døvblinde – avd. foreldre og søsken.

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

LSHDB er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde som arbeider for døvblindes rettigheter, for full deltakelse i samfunnet og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter.

Les mer om Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge (RP-foreningen)

RP-foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter for RP. Personer med retinitis pigmentosa og andre nedarvede degenerative øyesykdommer i øyets netthinne, deres familier og venner kan være medlemmer. Foreningen kan også ha støttemedlemmer.

Les mer om Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge (RP-foreningen).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.05.2018