Nedsatt hørsel

Her følger en alfabetisk liste over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner av og for personer med nedsatt hørsel. Mange driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er for det meste sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Cochleaklubben – Foreldreforeningen for cochleaimplanterte

Cochleaklubben er en landsomfattende, uavhengig og frivillig organisasjon som formål å ivareta cochleaimplanterte barns interesser og utvikle en dialog mellom familier med cochleaimplanterte barn, samt være en støtte for alle som ønsker hjelp eller rådgivning i forbindelse med cochleaimplantat-operasjoner.

Du finner Cochleaklubben på Facebook.

Coda Norge – foreningen hørende barn av døve

Foreningen hørende barn av døve – CODA Norge, er en interesseorganisasjon for hørende barn med døve foreldre. Hørende barn som har en eller to døve foreldre kalles gjerne KODA – Kids of Deaf Adults. De vokser opp til å bli CODA – Children of Deaf Adults når de fyller 18 år. Dette er betegnelser som kommer fra USA, men som brukes verden over.

Foreningens formål er å spre informasjon om erfaringer fra en oppvekst i tospråklig miljø med norsk og tegnspråk, samt være en ressurs for døve foreldre og deres barn.

Les mer om Coda Norge – foreningen hørende barn av døve.

Hørselhemmedes barns organisasjon – Hhbo

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk.

Les mer om Hørselshemmedes barns organisasjon (Hhbo).

HLF – Hørselshemmedes Landsforbund

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser. HLF skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen: Din hørsel – vår sak!

Les mer om HLF – Hørselshemmedes Landsforbund.

HLFU – Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

HLFUs formål: «HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom interessepolitikk, informasjon og aktiviteter skal HLFU  jobbe for å bedre medlemmenes livssituasjon og utfordringer.

HLFU skal jobbe for forebygging av hørselsskader blant unge og andre hørselsrelaterte saker».

Les mer om HLFU – Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom.

Norges Døveforbund (NDF)

Norges Døveforbund er en partipolitisk, religiøs nøytral og språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Les mer om Norges Døveforbund (NDF).

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU)

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund (NDF) og har ansvar for å gi tilbud og informere om tilbud til døve/hørselshemmede barn og unge fra 0 – 30 år. Hjertesakene er å skape en tegnspråklig møteplass for barn og unge med hørselshemming, samt fremme viktigheten av en tospråklig tilnærming for hørselshemmede barn med vekt på tegnspråk.

Les mer om Norges Døveforbund Ungdom (NDFU).


										
					
Sist oppdatert 29.06.2020