Nedsatt hørsel

Her følger en alfabetisk liste over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner av og for personer med nedsatt hørsel. De fleste driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er blant annet sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Cochleaklubben – Foreldreforeningen for cochlea-implanterte

Cochleaklubben er en landsomfattende, uavhengig og frivillig organisasjon som formål å ivareta cochlea-implanterte barns interesser og utvikle en dialog mellom familier med cochlea-implanterte barn, samt være en støtte for alle som ønsker hjelp eller rådgivning i forbindelse med cochlea-implantat-operasjoner.

Les mer om Cochleaklubben.

Coda Norge – foreningen hørende barn av døve

Foreningen hørende barn av døve – CODA Norge, er en interesseorganisasjon for hørende barn med døve foreldre. Hørende barn som har en eller to døve foreldre kalles gjerne KODA – Kids of Deaf Adults. De vokser opp til å bli CODA – Children of Deaf Adults når de fyller 18 år. Dette er betegnelser som kommer fra USA, men som brukes verden over.

Foreningens formål er å spre informasjon om erfaringer fra en oppvekst i tospråklig miljø med norsk og tegnspråk, samt være en ressurs for døve foreldre og deres barn.

Les mer om Coda Norge – foreningen hørende barn av døve.

HLF – Hørselshemmedes Landsforbund

HLF – Hørselshemmedes Landsforbund, skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen. HLF jobber opp mot politikere og myndigheter.

Les mer om HLF – Hørselshemmedes Landsforbund.

HLFU – Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

HLFU – Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom organiserer aktiviteter og jobber interessepolitisk for ungdom og unge voksne opp til 35 år.

Les mer om HLFU – Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom.

Norges Døveforbund (NDF)

Norges Døveforbund (NDF) er en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Les mer om Norges Døveforbund (NDF).

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU)

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund (NDF) og har ansvar for å gi tilbud og informere om tilbud til døve/hørselshemmede barn og unge fra 0 – 30 år.

Les mer om Norges Døveforbund Ungdom (NDFU).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018