Nedsatt syn

Her følger en alfabetisk liste over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner av og for personer med nedsatt syn. Mange driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er for det meste sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Aniridi Norge

«Foreningen av og for oss med de «mørke» øynene.»

Aniridi Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for mennesker med diagnosen Aniridi og deres familie/pårørende. De sprer kunnskap om øyesykdommen Anirirdi, bidrar til forskning og driver likemannsarbeid.

Foreningen har gitt ut en håndbok om det å leve med Aniridi. Last ned håndboken.

Les mer om Aniridi Norge. 

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

(tidligere Laurence-Moon-Bardet-Biedl (LMBB)

Foreningens formål er å bidra til spredning av informasjon og kunnskap om Bardet-Biedl syndrom, samt å hjelpe og støtte medlemmene.

Les mer om Foreningen for Bardet-Biedl syndrom.

Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere (ISE)

ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

Les mer om Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere (ISE).

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

KABB driver et allsidig arbeid for syns- og lesehemmede med basis i et kristent grunnsyn. Vi hjelper også menigheter og organisasjoner med å legge til rette sin virksomhet for disse gruppene.

Les mer om Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).

Marfanforeningen – foreningen for Marfan syndrom og andre Marfanlignende tilstander

Marfanforeningen er en landsomfattende forening for mennesker med Marfan syndrom, Loeys-Dietz eller lignende tilstander, deres pårørende og andre interesserte.

Les mer om Marfanforeningen.

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Barne- og ungdomsavdeling (BUA) arrangerer samlinger gjennom hele året som er tilpasset barnets alder og interesser. Det er vinteraktiviteter, sommeraktiviteter, mobilitetskurs og organisasjonsskoleringskurs, og egne sommerleire for barn og ungdom.

Les mer om Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

NBfU er en organisasjon av og for svaksynte og blinde ungdommer. Gjennom likepersonsarbeid og habilitering på lokale og landsdekkende kurs og aktiviteter, samt interessepolitisk engasjement, jobber vi for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av synshemmede.

Les mer om Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU).

Norsk Forbund for Svaksynte (NFS)

Norsk forbund for svaksynte (NFS) ønsker å bedre hverdagen for mennesker med svaksynthet og synsproblem, og være en pressgruppe overfor myndighetene slik at samfunnet blir bedre tilrettelagt for målgruppen. Foruten å tilby et sosialt miljø, skal man få svar på spørsmål om hjelpemidler, trygd, rettigheter, plikter og annet.

Les mer om Norsk forbund for svaksynte (NFS).

Norsk Forening for Albinisme (NFFA)

NFFA er en liten forening på ca 100 medlemmer.
Foreningen ønsker å være en støttespiller for mennesker med albinisme og for familiene deres. Foreningen er en viktig arena for utveksling av erfaring, kunnskap og informasjon. Medlemsbladet Lysluggen utkommer ca 4 ganger pr år og er et sentralt bindeledd.

Les mer om Norsk forening for Albinisme (NFFA).

Norsk Glaukomforening

Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til dette er informasjon og motivasjon. Dette er et kontinuerlig fokusområde for foreningen.

Les mer om Norsk Glaukomforening.

Norsk interesseforening for enucleèrte – for oss som ser med ett øye (NIFE)

NIFE er en frivillig organisasjon med det formål å kunne tilby kontakt mellom mennesker som nylig har eller skal fjerne et øye, samt utveksle erfaringer med det å leve med ett øye. Foreningen er også åpen for deg som har mistet synet på det ene øyet av en annen grunn enn enucleèasjon.

Hjemmesiden www.nife.no er for tiden nede (2020).

Norsk NCL-forening

Norsk NCL-forening er en landsomfattende brukerforening som ble etablert i 1980 under navnet Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF). I 2019 skiftet foreningen navn til Norsk NCL-forening. NCL-foreningens formål er å arbeide til beste for barn, unge og unge voksne med Nevronal Ceroid Lipofuscinose (NCL) og deres familier.

Les mer om Norsk NCL-forening.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge (RP-foreningen)

RP-foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter for RP. Personer med retinitis pigmentosa og andre nedarvede degenerative øyesykdommer i øyets netthinne, deres familier og venner kan være medlemmer. Foreningen kan også ha støttemedlemmer.

Les mer om Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge (RP-foreningen).

Synshemmede akademikere (SAF)

Synshemmede Akademikere er en landsomfattende forening som har som formål å ivareta synshemmede akademikeres interesser i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet. Foreningen ble stiftet i 1983.

Les mer om Synshemmede akademikere (SAF).


										
					
Sist oppdatert 29.06.2020