Tilpasningskurs for personer som er blinde eller svaksynte

Tilpasningskurs for personer som er svaksynte og blinde, og deres pårørende, har som mål å gi opplæring for å kunne fungere bedre i dagliglivet eller i arbeidslivet.

Du kan få nærmere informasjon om tilpasningskursene av kursarrangøren, som er Norges Blindeforbund.

Tilpasningskursene finansieres av NAV.

Her finner du informasjon fra NAV og lenke til søknadsskjemaet «Søknad om stønad til tilpasningskurs».

Kilder

Arbeids- og velferdsetaten. (sist endret 2020). Tilpasningskurs for personer med nedsatt syn og hørsel. Hentet 8. mai 2020, fra nav.no.

NAV rettskildene. (sist endret 2020). Vedlegg 4 til ftrl § 10-7 a, c og d – Tilpasningskurs for blinde, sterkt svaksynte og deres pårørende 2020. Hentet 8. mai 2020, fra Lovdata.

Norges Blindeforbund arrangerer tilpasningskurs for blinde og svaksynte.


										
					
Sist oppdatert 08.05.2020