FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006.

Norge undertegnet konvensjonen i 2007, og den trådte i kraft fra 3. mai 2008.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet skriver dette i innledningen (2013, s. 5):

Konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Konvensjonen fastslår at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I konvensjonens fortale understrekes det at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter er allmenne og udelelige, avhengige av hverandre og innbyrdes forbundet. Konvensjonen skal sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kilder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2013). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hentet 19. august 2016, fra regjeringen.no.

Les mer

Regjeringen.no. (2014). Menneskerettigheter. Hentet 19. august 2016, fra Regjeringen.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.04.2017