Helse- og omsorgstjenester

I venstremenyen finnes en alfabetisk oversikt over en del aktuelle helse- og omsorgstjenester.

Det kan være nyttig å vite om ulike ordninger både i bostedskommunen og i helseregionen der man bor.

Opplysningene om rettigheter og tibud på disse nettsidene om Helse- og omsorgstjenester er hentet fra offentlig tilgjengelig informasjon.

Les om offentlig helse- og omsorgstjeneste.

Les mer

Helsenorge.no. (2014). Om spesialist- og kommunehelsetjenesten.. Hentet 16. oktober 2016, fra Helsenorge.no

Helsenorge.no. Nettportalen er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 16.10.2016