Helse- og omsorgstjenester

I venstremenyen finnes en alfabetisk oversikt over en del aktuelle helse- og omsorgstjenester.

Det kan være nyttig å vite om ulike ordninger både i bostedskommunen og i helseregionen der man bor.

Opplysningene om rettigheter og tilbud på disse nettsidene om Helse- og omsorgstjenester er hentet fra offentlig tilgjengelig informasjon.

Les om offentlig helse- og omsorgstjeneste.

Les mer

Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg. Innhaldet vert levert av ulike aktørar i helsesektoren, og det er Norsk Helsenett som har ansvar for drift og utvikling av nettstaden.


										
					
Sist oppdatert 30.01.2020