Fysioterapi

Ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut ved sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad dersom fysioterapeuten har avtale om driftstilskudd med kommunen (Folketrygdloven,1997, § 5-8).

Ikke krav til henvisning

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi/manuellterapi for å få dekket utgifter til fysioterapi. Du må fortsatt gå til en fysioterapeut/manuellterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo. Fysioterapeuten/manuellterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling.

Du trenger fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

Kilde

Helsenorge.no. (2017). Fysioterapeut. Hentet 4. september 2019, fra Helsenorge.no.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 4. september 2019, fra Lovdata.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (2019). Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Hentet 4. september 2019, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.09.2019