Fysioterapi

Ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, ytes det stønad dersom fysioterapeuten har avtale om driftstilskudd med kommunen (Folketrygdloven,1997, § 5-8).

Du trenger ikke henvisning til fysioterapi/manuellterapi for å få dekket utgiftene. Som hovedregel må du betale en egenandel.

Fysioterapeuten/manuellterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling.

Du må ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få dekket utgifter til ridefysioterapi.

Kilde

Helsenorge.no. (2018). Fysioterapeut og manuellterapeut. Hentet fra Helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2019). Egenandel hos fysioterapeut. Hentet fra Helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2019). Ridefysioterapi. Hentet fra helsenorge.no.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (2019). Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.


										
					
Sist oppdatert 28.05.2020