Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver og en koordinerende enhet. Alle er tilknyttet Helse Nord RHF.

www.dovblindhet.no

Regionsentrene

Regionsenter for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge
Region: Finnmark, Troms og Nordland

Signo skole- og kompetansesenter
Region: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold

Statped, landsdekkende faglig enhet, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Statped, landsdekkende faglig enhet, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
Region: Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo

Sentre med landsdekkende oppgaver

Statped sørøst, fagavdeling syn (tidligere Huseby kompetansesenter)

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Koordineringsenheten

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, Koordineringsenheten, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF.

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Oslo universitetssykehus. (Ukjent dato). Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet. (PDF). Hentet 24. juni 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2019