Ridefysioterapi (Terapiridning hos fysioterapeut)

Man kan få bidrag fra Helfo til ridefysioterapi (terapiridning hos fysioterapeut) dersom visse vilkår er oppfylt.

Dette gjeld personar med medfødd eller erverva sjukdom/funksjonshemming som gir rørsle-, balanse- og/eller koordineringsvanskar, eller personar med ei fysisk eller psykisk funksjonshemming som gjer at vanlege aktivitetar ikkje gir ein rimeleg grad av fysisk utfolding.

Ridefysioterapien må vere viktig som erstatning for eller eit supplement til tradisjonell fysioterapi.

Sitat fra helsenorge.no

Kilder

Helsenorge.no. (2018). Ridefysioterapi. Hentet 28. september 2018, fra helsenorge.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018