Ridefysioterapi (Terapiridning hos fysioterapeut)

Man kan få bidrag fra Helfo til ridefysioterapi (terapiridning hos fysioterapeut) dersom visse vilkår er oppfylt.

Dette gjelder personer med medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker eller en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse.

Ridefysioterapien må være av betydning som en erstatning for, eller et supplement til, tradisjonell fysioterapi.

Sitat fra helsenorge.no

Kilder

Helsenorge.no. (2017). Ridefysioterapi. Hentet 15. august 2017, fra helsenorge.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.08.2017