Tannbehandling

Barn mellom 0-18 år får gratis offentlig tannbehandling.

Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

Sitat fra helsenorge.no:

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader.

Tannlegen skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo.

Det er 15 tilstander som gir rett til stønad fra Helfo. En av dem er hvis du har en sjelden diagnose eller sjelden medisinsk tilstand.

Les om støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser.

Kilde

Helsenorge.no. (2017). Hvem betaler tannlegeregningen din? Hentet 2. mars 2017, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no (2017). Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. Hentet 2. mars 2017, fra helsenorge.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.03.2017