Økonomiske støtteordninger

Det finnes flere økonomiske stønads- og støtteordninger for personer med sansetap.

NAV har en informasjonsside der du kan velge hva du vil lese mer om: NAV – Person.

Det ligger en skjønnsbasert vurdering bak avgjørelsen om NAV skal utbetale de ulike stønadene eller ikke. Ta kontakt med NAV kontoret i kommunen for å få veiledning og hjelp.

Når det gjelder omsorgstønad og ledsagerbevis, er dette kommunale ordninger. Transporttjeneste for funksjonshemmede er en fylkeskommunal oppgave.

For spørsmål knyttet til bolig, kan Husbanken kontaktes.

I venstremenyen under økonomiske støtteordninger ligger en alfabetisk oversikt over noen aktuelle økonomiske støtteordninger.


										
					
Sist oppdatert 28.03.2019