Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre inntekt i perioder for en som på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Hjelpen kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

Stønaden kan gis til personer mellom 18 og 67 år som bor og oppholder seg i Norge.

Den som ønsker å søke om arbeidsavklaringspenger, må først registreres som bruker hos NAV på nav.no eller ved å møte frem på NAV-kontoret i kommunen.

Hovedregelen er at man kan få innvilget arbeidsavklaringspenger i inntil fire år, avhengig av den enkeltes behov. I særlige tilfeller kan stønadsperioden utvides.

Arbeidsavklaringspenger er hjemlet i folketrygdloven § 11.

Kilde

Jungelhåndboka 2014. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

NAV – Arbeidsavklaringspenger – Skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid.

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 18. desember 2014, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 17.11.2016