Bil og spesialutstyr

Arbeid og utdanning

Hvis du er i arbeid eller utdanning og ikke kan bruke kollektiv transport som følge av varig funksjonsnedsettelse, kan du søke om tilskudd til bil.

Les mer om dette på NAV sine nettsider.

Spesialtilpasset kassebil

Dersom du trenger å sitte i rullestol for å komme inn eller ut av bil, kan du søke om lån fra NAV til en spesialtilpasset kassebil.

Les mer om dette på NAV sine nettsider.

Spesialutstyr og tilpasninger

Enkelte kan ha behov for spesialtilpasninger av bil. Du kan søke om spesialutstyr til bil som du har finansiert selv eller til bil som er trygdefinansiert.

Les mer om dette på NAV sine nettsider.

Kilder

Kunnskapsbanken.net – Bil og spesialutstyr. På disse nettsidene fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, kan du lese mer om bil som et viktig hjelpemiddel i hverdagen for mange med nedsatt funksjonsevne.

NAV – Person. Informasjonssider fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

NAV – Bil og spesialutstyr. På disse sidene fra NAV finner du informasjon om bil og tilpasninger, samt spesialutstyr til bruk i bil.


										
					
Sist oppdatert 16.06.2020