Bilstønad og spesialtilpasninger

Bilstønad

Den som har en varig funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, skade eller lyte som gjør at offentlige transportmidler ikke kan benyttes, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger, kan ha rett til bilstønad. Endel andre kriterier må også oppfylles.

Spesialtilpasninger til bil

Enkelte kan ha behov for en spesialtilpasset bil. Familier som har barn med nedsatt bevegelighet, kan ha behov for spesialløsninger for å sikre og plassere barnet i bil. Noen kan også ha behov for spesialløsninger for å komme inn og ut av bil.

På hjemmesiden til NAV – hjelpemidler finnes informasjon, veiledning og søknadsskjema om bilstønad, tilpasninger osv.

Kilder

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

NAV – Bilstønad. Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan bruke offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.10.2014