Bolig

Det finnes ulike ordninger fra Husbanken som skal bidra til at utsatte grupper på boligmarkedet kan få tilgang til hensiktsmessige boliger.

For nærmere informasjon ta kontakt med saksbehandler, boligkonsulent eller ergoterapeut i  kommunen eller Husbanken i regionen.

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

En person med nedsatt funksjonsevne kan få tilskudd til tilpasning av egen bolig etter behov. Dette innebærer å gjøre boligen bedre egnet til å ivareta spesielle behov.

Husbanken anbefaler å ta kontakt så tidlig som mulig med en saksbehandler i kommunen. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes (tilskuddet gis av kommunen).

Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskuddet skal blant annet bidra til utredning og prosjektering av boliger som skal tilpasses enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne.

Søknad om tilskudd sendes via kommunen til Husbankens nærmeste regionskontor.

Bostøtte

Husbanken og kommunene samarbeider om bostøtte, som er en behovsprøvd støtteordning. Ordningen skal sikre at personer med lav inntekt og høye boutgifter kan få hensiktsmessig bolig.

Lån i Husbanken – grunnlån

For å fremme viktige boligkvaliteter kan det søkes om grunnlån i Husbanken. Lånet kan blant annet gis til enkeltpersoner. Det er ingen behovsprøving, men det er et krav at man er i stand til å betjene lånet.

Når det gjelder garasjer, gis det i utgangspunktet bare lån når garasjen ferdigstilles samtidig som boligen. Unntaket er lån til personer med nedsatt funksjonsevne som kan dokumentere behov for bil. De kan likevel få grunnlån til å bygge garasje uavhengig av den opprinnelige finansieringskilden og byggetidspunkt for boligen.

Personer med nedsatt funksjonsevne kan også få grunnlån til tilpasning av boligen.

Søknad om grunnlån sendes til Husbankens regionskontor.

Lån i Husbanken – startlån via kommunene

Det kan gis startlån fra Husbanken gjennom kommunene. Praksis og retningslinjer kan variere noe fra kommune til kommune. Ordningen er behovsprøvd og skal blant annet bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan skaffe og sikre seg egnede boliger.

Kilder

Husbanken. Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken.

Husbanken. (2012). Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån (PDF). Hentet 25. juni 2014, fra Husbanken.no.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 17.11.2016