Honnørrabatt – Tilleggslegitimasjon – personer med døvblindhet – «grønt kort»

Sammen med annen legitimasjon gir «det grønne kortet» / «Honnørrabatt – Tilleggslegitimasjon for personer med døvblindhet» rett til honnørrabatt og gratis reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly.

Kortet fikk nytt utseende i 2017, og har bankkortformat.

Hvem utsteder «det grønne kortet»?

Tilleggslegitimasjonskortet utstedes av sentrene som inngår i
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde:

Bilde av det grønne kortet i bankkortformat, med følgende tekst: Forside: Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon for personer med døvblindhet. Navn: Født: Har rett til kjøp av honnørbillett og gratis reise for en ledsager. Utstedt av: Dato: Bakside: Sammen med annen legitimasjon gir dette kortet rett til honnørrabatt og gratis reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly.

Bildetekst: Slik ser det «grønne kortet» ut. Sakset fra Regjeringen, 2017: «Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde».

 

Les om en annen støtteordning (kommunal ordning): Ledsagerbevis.

Kilde

Nasjonal kompetansesenter for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Regjeringen. (2017). Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde. Hentet 28. august 2019, fra Regjeringen.no.

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 28. august 2019, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 28. august 2019, fra Regjeringen.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 18.09.2019