Ledsagerbevis

Ledsagerbevisordningen er kommunal. Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til personer med funksjonsnedsettelse som har behov for ledsager på offentlige kultur- og fritidsarrangementer og på kollektivtransport som aksepterer ordningen.

Ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevisordningen er ment å være et tiltak som supplerer, ikke erstatter, andre kommunale ordninger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ordningen er ikke lovpålagt. Den enkelte har ingen rett til ledsagerbevis. Det er bostedskommunen som utsteder ledsagerbevis dersom de har vedtatt ordningen. Kommunen kan gi videre veiledning om ordningen og hvordan man søker.

Kilder

Bufdir. (2015). Ledsagerbevis. Hentet 22. juni 2020, fra bufdir.no.

Helsenorge.no. (2015). Ledsagerbevis. Hentet 22. juni 2020, fra helsenorge.no.


										
					
Sist oppdatert 22.06.2020