Tilrettelagt transport – TT-ordningen

Helsenorge.no (2019), skriver følgende:

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

Det er en enkelte fylkeskommune som har ansvaret for TT-ordingen. Mange fylkeskommuner samarbeider med kommunene om både regelverk og fordeling av midler.

Ta kontakt med din kommune eller din fylkeskommune for nærmere informasjon.

Kilde

Helsenorge.no. (2019). TT-kort. Hentet fra helsenorge.no.

Samferdselsdepartementet. (Oppdatert 2019). Kollektivtransport – ansvar og rabattordninger. Hentet 25. juni 2020, fra Regjeringen.no.


										
					
Sist oppdatert 25.06.2020