Illustrasjon for voksne hørsel

Voksne – hørsel

Nettsidene voksne – hørsel handler om å ha og leve med nedsatt hørsel og om å være døv.

Informasjonen på de følgende sidene kan være nyttig enten du er fagperson, venn, kollega, i familie med eller er interessert i å lære om hørsel, hørselsnedsettelse og døvhet. Mye kan også være av interesse for deg som selv har et hørselstap eller er døv.

Introduksjon til menyene

Portretter – Her kan du se små videosekvenser av tre ulike voksenliv. Alle videosekvensene finnes i fem versjoner: vanlig video, tegnspråktolket, tekstet for hørselshemmede, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.

Om hørsel – Her ligger faktaopplysninger om hørsel og ulike hørselsnedsettelser. I tillegg til fakta-informasjon, finnes en animasjon om det å høre, samt en hørselssimulator som demonstrere hvordan fire ulike hørselsnedsettelser kan oppleves, med og uten bakgrunnsstøy: diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap.

Deltakelse – Disse sidene handler om det å være et deltakende menneske i hverdags- og samfunnsliv. Målet er at alle menneseker skal være aktive og deltakende.

Tilrettelegging – Det er mange måter å tilrettelegge på. Det kan tilrettelegges slik at personer med hørselsrest får utnyttet hørselen best mulig. For personer som er døve eller har nedsatt hørsel bør det blant annet legges vekt på best mulig visuell tilrettelegging. På disse sidene om tilrettelegging vil du også finne informasjon om ulike hjelpemidler.

Ofte stilte spørsmål – Kanskje du finner noe av det du lurer på her? Du kan også sende en e-post til oss og spørre om ting du vil vite mer om. Hvis det er av interesse for flere, kan vi legge ut svarene her.

Lenker og litteratur – De fleste nettsidene på sansetap.no inneholder lenker til litteratur og videre lesing. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om voksne og hørsel, er samlet under denne menyen.

Fellessider – alle sansetap

 – du finner lenkene i toppmenyen øverst fra venstre:

Simulator – Her finner du lenker til alle syns- og hørselssimulatorene på sansetap.no. Finn ut mer om hvordan det kan arte seg å se eller høre med redusert syn eller hørsel. Hver alder har sine unike simulatorer.

Diagnoser og tilstander – Her finner du syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste og mindre vanlige diagnosene/tilstander når det gjelder kombinerte sansetap.

Støtte og hjelp – Hvor kan du få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner er det på syns- og hørselsområdet? Under støtte og hjelp kan du få svar på mange slike spørsmål (og mye mer), med mange lenker til videre lesing og mer informasjon.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020