Deltakelse

Treningsstudio: Fire kvinner på spinningsykler.På sidene om deltakelse, kan du lese om ulike sider av tilværelsen. Her kan du få hjelp til å se muligheter og løsninger i den praktiske hverdagen. Målet er at den enkelte får mulighet til å være aktivt deltakende hjemme, i fritiden, under utdanningen og på arbeidsplassen.

Det er viktig at den enkelte får utnyttet sine ressurser på flere arenaer i livet. Den enkelte selv og omgivelsene har stor innflytelse på hvordan ting fungerer i hverdagen.  


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.09.2012