Arbeid

Søke jobb

Når man skal søke jobb, er det viktig å ta utgangspunkt i hvilke interesser og hvilken kompetanse man har eller ønsker å utvikle. Videre vil det selvfølgelig bety mye hva slags jobber som er ledige på arbeidsmarkedet når arbeid søkes.

Det er ikke sikkert at man får drømmejobben med en gang. Det er likevel viktig å komme i gang i et arbeidsforhold. Den første jobben kan gi nyttig erfaring.

Etter et arbeidsforhold kan man be om en attest, og arbeidsgiver kan være referanse når man søker nye stillinger. En attest og en referanse kan være avgjørende for å få en jobb som man har lyst på senere.

Mange er usikre på om de skal oppgi at de har nedsatt hørsel i søknaden. Dette er det ingen fasitsvar på, og det vil være den enkeltes valg. Men for arbeidsgiver er det viktig å vite hvordan hørselstapet vil påvirke arbeidet. Dette er også nødvendig for å få til best mulig tilrettelegging av arbeidsplassen.

Arbeidssøker bør på forhånd tenke igjennom hvilken tilrettelegging som trengs i den konkrete jobben og hvordan dette kan løses.

Kanskje har arbeidssøkeren lært noe gjennom det å leve med et hørselstap som kan trekkes frem som noe positivt i en jobbsøknad eller på et intervju?

Informasjon om arbeid

Hva slags arbeid kan man få etter endt utdanning? Hvilke arbeidsoppgaver, forventninger og krav er det til yrket? Bransjeforeninger kan være til hjelp for å skaffe informasjon om dette.

Alle NAV-kontor kan bidra med generell informasjon og yrkesveiledning. I tillegg kan NAV arbeidsrådgivning og NAV Hjelpemiddelsentral bistå. På NAV-arbeid finnes lenker til karriereveiledning. Andre nyttige nettsider kan være:

Jobbforalle.no

utdanning.no

Arbeidsrettet veiledningstjeneste

NAV Hjelpemiddelsentral gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.

Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.

På vei inn i arbeidslivet

Når man har et hørselstap, kan man møte utfordringer på arbeidsmarkedet. Det kan være andres oppfatninger av hva man kan mestre, arbeidslivets krav, konkurranse med andre arbeidssøkere og egne tilretteleggings- og opplæringsbehov.

Les om tilrettelegging av arbeid.

Har man vansker med å nå fram i konkurransen på arbeidsmarkedet eller arbeidsevnen er nedsatt, kan man bistand fra NAV i prosessen med å finne og få arbeid. Det finnes ulike tiltak for å komme i arbeid, som økonomiske støtteordninger og arbeidsrettede tiltak.

Les mer om tolk på arbeidsplassen.

Les om aktuelle tiltak for deg som søker og ønsker å beholde arbeid.

Les mer om praktiske tips på arbeidsplassen.

Kilder

NAV – arbeid. Informasjonsside fra NAV om arbeid.

NAV arbeidsrådgivning. Oversikt over arbeidsrådgivningen i de ulike fylkene.

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanning og arbeidsliv.

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

Les mer

Jobbforalle.no. Bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter jobb. Les stillingsannonser, tips og informasjon om arbeidslivet.

Utdanning.no. Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.02.2019