Døve, døvhet og døvekultur

Norges Døveforbund (NDF) har utviklet en erfarings- og kunnskapsdatabase om døve og døvhet.

Målgruppen er døve selv og hans/hennes familie, venner, arbeidskollegaer og alle andre som ønsker informasjon.

På sidene om døve, døvhet og døvekultur kan du lese hva Norges Døveforbund skriver om dette.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.10.2012