Døve og døvhet

Norges Døveforbund (NDF) har utviklet en erfarings- og kunnskapsdatabase om døve og døvhet. Målgruppen er døve selv og hans/hennes familie, venner, arbeidskollegaer og alle andre som ønsker informasjon.

Et ekspertpanel har svart på faktaspørsmål. Spørsmål som ikke er faktabasert er behandlet ut fra forfatternes egne erfaringer og synspunkter, og representerer derfor ikke en endelig sannhet eller løsning. Svarene kan likevel gi tips og rettledning for andre i liknende situasjoner.

Hva er døvhet?

Døvhet kan betraktes på minst to ulike måter. En måte er den medisinske, der døvheten ses på som en fysisk mangel ved individet. En annen måte er den språklig/kulturelle, der fokuset er på fellesskapet døve i mellom. Begge perspektivene er aktuelle og er utgangspunkt for kampsaker for Norges Døveforbund.

I Norges Døveforbund er hørselen sjelden i fokus. Det «høres» sikkert merkelig ut, men for oss er livet fullt av muligheter selv om vi ikke hører. Vi har et språk, tegnspråk, som er fullverdig og som kan formidle nøyaktig det samme som et hvert talespråk. For oss handler det derfor om å gjøre mest mulig informasjon tilgjengelig visuelt, enten via tegnspråk eller tekst. Samfunnet er veldig dominert av lyd, men hvis man fjerner barrierer og også gjør informasjon via lyd tilgjengelig visuelt, fjerner man også hindringer for deltakelse. Vi tror på et samfunn der døve har de samme muligheter som hørende. Vi tror at dersom hindringer fjernes, reduseres også funksjonshemningen.

Døve som møter døve føler seg ikke funksjonshemmet. Det er fordi begge snakker det samme språket, og formidler til hverandre omtrent det samme som to normalthørende ville ha gjort. Når døve treffes, og/eller når all kommunikasjon er visuelt tilgjengelig, er hindringene borte, og døve deltar fullt og helt.

Hentet fra Norges Døveforbunds hjemmeside. Skrevet av Paal Richard Peterson, tidligere generalsekretær i Norges Døveforbund og Helge Herland, redaktør i Døves Tidsskrift.

Gjengitt med tillatelse.


										
					
Sist oppdatert 19.09.2016