Familie

Familie samlet rundt middagsbordet.

Familier der ett eller flere av medlemmene har en hørselsnedsettelse eller er døve, kan som alle familier være ulike og ulikt sammensatt.

I tillegg til at familier i utgangspunktet er ulikt sammensatt, vil kommunikasjonen være påvirket av hvem i familien som er hørselshemmet.

 

Eksempler på dette kan være familier hvor:

  • både voksne og barn er hørselshemmede (døve eller tunghørte)
  • de voksne er hørselshemmede og barna er hørende
  • de voksne er hørende og barna er hørselshemmede
  • det kan være en kombinasjon av punktene over

Mange voksne bor også alene uten noen spesiell familietilknytning.

Når et familiemedlem ikke hører eller hører dårlig, krever det ofte ekstra bevissthet for å få hverdagen til å gli. Hverdagslivet er i stor grad basert på kommunikasjon.

I samfunnet er det økende bevissthet om universell utforming og den enkeltes mulighet for å være inkludert. Der finnes mange ulike valgmuligheter knyttet til arbeid og fritidsinteresser, og her kan man til en viss grad velge de arenaene man fungerer og trives best i.

Når det gjelder familie, så har man den familien man har. Det er derfor avgjørende at de i fellesskap finner gode løsninger slik at familiemedlemmet med nedsatt hørsel opplever å være inkludert i sin egen familie. Fordi familien er det næreste og kjæreste vi har, er det nok her sårheten kan oppleves sterkest dersom man føler seg utenfor fellesskapet.

Mange med hørselstap synes det er vanskelig å sette ord på og snakke med familien (og andre) om hvordan det oppleves og føles å være utenfor fellesskapet, for eksempel rundt matbordet. Det er derfor viktig med respekt og lydhørhet overfor hverandre. Dette kan skape åpenhet rundt tematikken.

Kommunikasjon kan likevel bli en livslang utfordring i familien, men gode løsninger som gjør hverdagen enklere og rikere finnes. Noe av nøkkelen er aksept for at ulike personer og ulike situasjoner krever ulike løsninger for å få dekket de samme behov.

Les mer om familien.

Les mer om offentlige instanser.

Les mer om rettigheter og tilbud.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.05.2013