Fritid

Barn og voksen leser bok sammen. De sitter tett sammen i sofaen.Fritiden kalles den tiden av døgnet der man ikke er på jobb eller utfører pålagte oppgaver.

Ofte er det den delen av livet man kan bestemme mer eller mindre over selv.

 

 

 

 

 

Personer med hørselsnedsettelse er ingen ensartet gruppe, og fritidsinteressene spenner vidt.

Mange ønsker å fylle fritiden med aktiviteter, interesser eller hobbyer man har glede av, både uorganiserte eller organiserte.

Mange personer med nedsatt hørsel møter imidlertid endel utfordringer med deltakelse i enkelte fritidsaktiviteter. Den største utfordringen er å oppfatte tale i støyfylte omgivelser.

Ung mann spiller gitar.Vanlige fritidsgjøremål kan være familieliv, være sammen med venner og holde kontakt med  bekjente på sosiale medier. Det kan være å lese, lage god mat, drive friluftsliv, gå på kino eller teater. Mange liker musikk, både å spille selv eller lytte.

Det finnes mange muligheter når det gjelder organiserte fritidsaktiviteter.

Dette kan for eksempel være mer kulturpregede aktiviteter, som å utøve dans eller spille teater, spille instrument, spille bridge, dra på turer, delta i foreningsliv og i kursvirksomhet.

 

Kvinne på spinningsykkel.Det kan også være aktiviteter knyttet til sport og trening. Mange kan ha glede av å være med i lokale idrettslag. Det kan være utfordringer knyttet til dette, men mye kan avhjelpes med enkel tilrettelegging.

Les mer om fysisk aktivitet.

Ta kontakt med brukerorganisasjonene for informasjon om organiserte fritidsaktiviteter for personer med hørselshemning. Følg lenkene nederst på siden.

Les mer

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling.

Norges idrettsforbund (NIF). NIF arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.10.2013