Kommunikasjon

Det er vanskelig å forestille seg hva det vil si å ha nedsatt hørsel eller å være døv.

Vi kan gi en teknisk framstilling av ulike typer hørselstap, men vi kan ikke få vist hvordan den enkelte opplever sin hørselsnedsettelse i ulike situasjoner og under ulike forhold.

Konsekvenser av hørselstap og døvhet

I kommunikasjon kan noen av konsekvensene og utfordringene av nedsatt hørsel og døvhet være:

  • utfordringer i språklig samhandling med andre
  • utfordringer med å høre eller oppfatte det som blir sagt
  • utfordringer når flere snakker samtidig
  • utfordringer når det er støy i omgivelsene

På disse sidene om kommunikasjon, kan du lese om strategier for deltakelse, munnavlesning, norsk tegnspråk, talespråk med tegn, balansens betydning for kommunikasjon og ny teknologi som kan brukes i kommunikasjon mellom tegnspråkbrukere.

Du kan lese mer om kommunikasjon under barn og unge – hørsel.


										
					
Sist oppdatert 19.08.2013