Balansens betydning for kommunikasjon

Hørselstap gjør at vi i ulik grad må konsentrere oss om hva som blir sagt. Alt etter lyd- og støyforholdene, må vi bruke munnavlesning, kroppsavlesning og intelligent gjettearbeid for å få med innholdet i det som sies.

Jo mer vi strever med å få tak i hva som sies, dess mer spenner vi musklene og puster overfladisk med brystkassa. Vi skyter nakken og skuldrene frem, og kommer ut av den balanserte kroppsaksen. Det fører til at musklene og leddene ikke har noen hvilestilling i stående og sittende. På sikt gir det tretthet, stivhet, smerte og dårlig balanse.

Pustemønsteret endres

Endret kroppsstilling og statiske muskelspenninger virker inn på pustemønsteret fordi magemusklene ofte spenner seg når andre muskler i kroppen er spent. Vi puster inn ved at mellomgulvet senker seg og det forutsetter at magemusklene slapper av. Spente magemuskler fører til at pusten skyves opp i brystkassa.

Når vi puster med brystkassa får vi bare inn halvparten så mye luft per åndedrag enn om vi hadde pustet med magen. Alle cellene i kroppen er avhengig av oksygen for å forbrenne energi. Overfladisk pustemønster gjør også at utpusten blir tilsvarende dårlig, og medfører at vi ikke kvitter oss godt nok med avfallsstoffer. Dårlig pustemønster går sterkt ut over energien!

Mange sliter med dårlig balanse

Synet brukes flittig som krykke for dårlig kroppslig balanse. Nedsatt hørsel er ikke synkront med dårlig balanse, men erfaring viser at mange hørselshemmede sliter med balansen. Dette kommer ikke av at balanseorganet er skadet, slik mange har for vane å tro, men av for mye uhensiktsmessige muskelspenninger og endrede kroppsstillinger. Vi får ikke hvile i balansert kroppsakse, men i låses i statiske muskelspenninger. Vi skal helst kunne skifte blikkfokus og bevege oss fritt, samtidig som vi er til stede med vår mentale oppmerksomhet.

Hvordan er det med din balanse?

Du kan selv teste hvordan det står til med din egen balanse. Kan du for eksempel balansere uavhengig av hvor du har din oppmerksomhet?

Ta av deg skoene og finn balansen på en fot. Fikser blikket på et bestemt punkt og kjenn etter hvor støtt du står. Fristill blikket og snu hodet fra side til side, se opp i taket og ned i gulvet. Står du like støtt?

Stå på ett ben samtidig som du prater med en person, hva skjer med balansen da?

Stå på en fot og lukk øynene, hva skjer med balansen? Disse testene vil gi deg en pekepinn hvor mye du må bruke synet, nakkemusklene og armene for å støtte balansen i stående stilling.

Utnytt sansene optimalt

Jo stødigere du står, dess mer kan synet fristilles til å munnavlese, kroppsavlese og finne ut hvor lydene kommer fra. I tillegg til at du da har en balansert kroppsakse, der musker, ledd og pust arbeider under gode vilkår. Det gir deg energi og mental tilstedeværelse. Da er kroppen et godt sted å være og du kan utnytte sansene optimalt!

Kilder

Herheim, A., & Thornquist, E. (2010). Mangelfull hørselsrehabilitering i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening, 130(20), 2014. Hentet 19. september 2016, fra Tidsskrift for den norske legeforening

Herheim, I. A. (2007). Et hørende liv med cochleaimplantat. Trening, læring og endring. Brukererfaringer til nytte og inspirasjon. Hentet 19. september 2016, fra Hørselshemmedes landsforbund.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 19.09.2016