Strategier for deltakelse

Tre kvinner snakker sammen i sofaen etter trening.

For personer med nedsatt hørsel er det vanskelig å oppfatte hva andre sier når det er støy i omgivelser. Når flere mennesker snakker samtidig, er det særlig utfordrende å følge med i samtalen. 

Under slike forhold vil mange bruke ulike strategier for å kunne delta i samtalen.

Det er oftest enklere å delta i en samtale når tema i samtalen er kjent. Det kan lette kommunikasjonen når personen med nedsatt hørsel selv kan være med og foreslå hva det skal snakkes om.

Plassering

Ved å plassere seg riktig i forhold til den man snakker med, kan man bedre muligheten til å oppfatte hva andre sier.

Noen eksempler er:

  • unngå motlys
  • ikke stå ved siden av støyende lydkilder
  • begrense antall samtalepartnere

Les mer om praktiske tips og råd i ulike situasjoner.

Kilder

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørselshemmede og nedsatt hørsel. Temahefte nr. 1. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).


										
					
Sist oppdatert 19.09.2016