Håndalfabetene

Det finnes ulike håndalfabet som brukes når man skal bokstavere et ord på norsk.

På disse sidene om håndalfabet kan du se og lese mer om de norske en- og tohåndsalfabetene, samt finne lenke til utenlandske håndalfabet.

Les mer

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.02.2018