Norsk enhåndsalfabet

Hvis du skal bokstavere et ord på norsk, kan du bruke enhåndsalfabetet eller tohåndsalfabetet. Her vises enhåndsalfabetet.

Plansjen viser hendene sett fra mottakers synsvinkel. Tegningene som har pil viser håndbevegelsen.
{short description of image}

Gjengitt med tillatelse fra Statped midt (tidligere Møller kompetansesenter).

Kilde

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.02.2018