Kulturtilbud

Kvinne lager tegn og ser mot en skygge som lager samme tegn. Fra teater Manu. Gjengitt med tillatelse.

Mange personer som er døve eller har nedsatt hørsel benytter seg av de kulturtilbudene som er tilgjengelige i hjemmemiljøet deres. De kan ha behov for hørselsteknisk tilrettelegging eller tegnspråktolking for å kunne utnytte tilbudet best mulig.

Lokale døveforeninger eller lokallag av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) tilbyr kulturarrangement tilrettelagt for personer som er døve eller har en hørselsnedsettelse.

I regi av døveforeningene rundt om i landet arrangeres det for eksempel tegnspråkcafe, barnetreff for familier, babytreff, seniortreff, 60+ treff, oldboys, regnbuen, flerkulturelt utvalg, bridge og kvinnetreff. Det finnes også ulike kurs der lærerne underviser på tegnspråk, blant annet foto, film, web osv.

HLF har også mange kurstilbud for sine medlemmer.

Døves Kulturdager

Døves Kulturdager er et årlig kulturelt og sosialt treffpunkt for døve, tegnspråkbrukere og interesserte hørende. Ulike byer i landet veksler om å være vertskap for kulturdagene.

De første kulturdagene for døve ble arrangert i 1967 da ungdomsutvalget i Norges døveforbund (NDF) satte i gang et landsomfattende kulturarrangement for døve som fikk navnet Unge Døves Kulturdager. I 1972 ble navnet endret til Døves Kulturdager og antallet deltakere har variert mellom 400 og opptil 1200. Døves kulturdager har vært gjennomført hvert eneste år mellom 1967 og 2016. I 2017 var det 50-års jubileum.

Døves Kulturdager har et stort og variert program for tegnspråklige i alle aldre.

Les mer om Døves Kulturdager 2017.

Les mer om Døves Kuturdager 2018.

Døves Media

Mediebedriften Døves Media produserer tegnspråklig materiale for både barn og voksne. De tilbyr et landsdekkende tegnspråklig tilbud på hjemmesiden og gjennom samarbeidspartnerne NRK og DMTV.

Lenke til hjemmesiden til Døves Media.

Teater Manu

Bilde fra forestillingen: Hamlet. Gjengitt med tillatelse fra Teater Manu.Mann som snakker tegnspråk, med lysende bokstaver bak. Fra teaterforestilling på Teater Manu. Gjengitt med tillatelse.

Teater Manu er et profesjonelt tegnspråklig teater som ble fast etablert i 2002. Teateret setter opp stykker for barn, ungdom og voksne.

Scenespråket er tegnspråk, men alle replikker blir som oftest stemmesatt av stemmeskuespillere. Dette gjør at forestillingene blir tilgjengelige både for personer med hørselsnedsettelse og hørende, uansett tegnspråkkompetanse. Det er også teleslynge i teatersalen.

Teater Manu har sin faste scene på Grünerløkka i Oslo. Teateret reiser på turne rundt i Norge med sine forestillinger et par ganger i året.

Les mer om Teater Manu.

Se små videosekvenser fra Teater Manu på YouTube.

Foto

Fotoene er fra forestillinger på Teater Manu, og gjengitt med tillatelse:

  • Skyggerne: Ragna Huse. Foto: Caroline Roka/Teater Manu
  • Exit Hamlet: Aino Hakala. Foto: Fin Serck-Hansen/Teater Manu
  • 3 Men Show: Rob Roy. Foto: Caroline Roka/Teater Manu

Les mer

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning på tegnspråk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.01.2018