Utdanning

Når man skal velge utdanning, finnes det mange muligheter. Det er lurt å velge både med hjertet og med hodet.

Still spørsmål til deg selv eller den du skal hjelpe:

  • Hva liker du å holde på med?
  • Hva har du anlegg for?

Man skal lytte til råd fra andre, men også lytte til seg selv i denne prosessen. Man bør innhente så mye informasjon som mulig om de aktuelle utdanningene og yrkene som vurderes. Det finnes gode oversikter på internett.

Hjelpemiddelsentralen gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler. Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.

På disse sidene om utdanning kan du lese mer om valg av utdanning, overgang fra videregående skole til videre utdanning og mestringsstrategier.

Les om tilrettelegging av utdanning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.02.2019