Overgang til utdanning

Overgangen til videre utdanning kan være en spennende tid, men kan også by på noen nye utfordringer. For at oppstarten skal bli enklest mulig er det viktig at planleggingen skjer i god tid, for blant annet å bli kjent med lærestedet og vite hvilke personer som kan kontaktes for hjelp og støtte.

Det å venne seg til nye og ukjente områder med andre språklige og sosiale former enn det man er vant med, kan ta tid. Overgangen fra videregående skole til andre skoler, høyskoler eller universitet kan for mange by på utfordringer.

Kontakt med lærestedet

Det kan være lurt å ta kontakt med lærestedet så snart man har fått plass for å diskutere behovene og utfordringene man har og hvordan disse kan løses.

De fleste høyskoler og universiteter har en tilretteleggingstjeneste for studenter med nedsatt funksjonsevne og tilretteleggingsbehov. De har også studieveiledere som kan gi råd om oppbygging av et studie. Ta kontakt med tjenesten så tidlig som mulig, gjerne allerede før du søker. De kjenner studiestedet og vet hvem som bør kontaktes.

Rettigheter og tilbud

NAV-kontoret kan informere om rettigheter og bistandsmuligheter. NAV Hjelpemiddelsentral vil kunne gi en vurdering av behov for hørselshjelpemidler og eventuell tilrettelegging av lokaler. De samarbeider med utdanningsstedet og den som søker utdanning om gode løsninger for den enkelte.

Les mer om tilrettelegging av utdanning.

Les mer om rettigheter og tilbud.

Kilder

NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse utfordringene til personer med nedsatt funksjonsevne.


										
					
Sist oppdatert 04.04.2017