Tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende

Tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende har som mål å gi nødvendig hjelp til selvhjelp for å mestre situasjonen og kommunisere bedre i dagliglivet. De ulike kursene har ulike målgrupper.

Ta kontakt med de enkelte sentrene eller NAV for mer informasjon.

Tilpasningskursene finansieres av NAV sentralt, men søknaden sendes til søkerens lokale NAV-kontor.

Her finner du informasjon og lenke til søknadsskjemaet «Søknad om stønad til tilpasningskurs».

HLF Briskeby

HLF Briskeby tilbyr tilpasningskurs til søkere som har hørselstap eller andre hørselsrelaterte plager. Disse arrangeres i samarbeid med NAV.

Les mer om HLF Briskeby og deres tilbud.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er for alle som bruker tegnspråk. Tilbudene er også for hørende og hørselshemmede som har lyst til å lære tegnspråk.

Les mer om Ål folkehøyskole og deres tilbud.

Nordtun HelseRehab

Les mer om Nordtun HelseRehab og deres tilbud.

Hørselsrådet

Les mer om tilbudet til Hørselsrådet.

Kilde

Arbeids- og velferdsetaten. (2013, sist endret 2020). Tilpasningskurs for personer med nedsatt syn og hørsel. Hentet 10. februar 2020, fra nav.no.

HLF Briskeby. HLF Briskeby er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av: HLF Briskeby kompetansesenter as, HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Det gis også kurs for elever og lærere. For ytterligere informasjon om kurs kontakt Briskeby på denne e-post adressen: kurs@hlfbriskeby.no

Nordtun HelseRehab. Nordtun HelseRehab er en moderne rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten. De driver spesialisert rehabilitering. Hovedkunden er Helse Nord. I tillegg leverer de rehabilitering til kommuner, forsikringsselskap og privatpersoner.

Ål folkehøyskole er for alle som bruker tegnspråk og er Norges eneste folkehøyskole der alle lærerne er døve og dagligspråket er tegnspråk. Folkehøyskolen er også for hørende og hørselshemmede som har lyst til å lære tegnspråk. Ål folkehøyskole er i tillegg et kurssenter med meget stor kursvirksomhet året rundt.

Lover, forskrifter og vedlegg

NAV – Arbeids- og velferdsetaten. (sist endret 2020). Vedlegg 5 til ftrl § 10-7 acd – Tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende 2020. Hentet 10. februar 2020, fra lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 10.02.2020