Valg av utdanning

Det finnes mange muligheter når man skal velge utdanning. Egne interesser og forutsetninger må vurderes sammen med hvilke muligheter man har for arbeid senere.

Med en utdanning er sannsynlighet for å få arbeid større.

Utgangspunkt – interesser og forutsetninger

Folk legger vekt på ulike ting når de skal velge utdanning. Det er vanligvis lettest å gjennomføre en utdanning man har interesse og motivasjon for. Man bør også ta hensyn til egne evner, erfaringer, verdier og drømmer. Arbeidsmuligheter etter endt utdanning, karriere og lønn kan også være punkter å ta med i vurderingen.

Utdanning som umiddelbart kan virke helt utilgjengelig for en med nedsatt hørsel, kan være mulig med riktig tilrettelegging. Derfor er det viktig å være tidlig ute med å undersøke hvilke utfordringer man kan møte på skole, høyskole eller universitet og hvordan disse kan løses.

Sentrale spørsmål kan være:

  • Stiller oppgavene spesielle krav til hørsel og kommunikasjon?
  • Er det mulig å løse oppgavene med tilrettelegging?
  • Hvem kan bistå med tilrettelegging?
  • Hvilke rettigheter finnes for den som har med nedsatt hørsel?

Hva innebærer utdanningen?

Det er viktig å skaffe seg informasjon om hva den aktuelle utdanning består av. Les og snakk med andre som har gått samme retning.

  • Er utdanningen gjennomførbar?
  • Er det opptakskrav?
  • Hvilke læringsmål og læringskrav gjelder?
  • Hvilke teoretiske og praktiske krav stilles?
  • Hvor omfattende er pensum?
  • Hvilke undervisnings- og evalueringsformer brukes?

Det kan være nyttig å ta kontakt med utdanningsinstitusjoner for å vite hvilken tilrettelegging som finnes på studiestedet. Når det gjelder høyere utdanning har de fleste høyskoler og universitet egen tilretteleggingstjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne.

NAV Hjelpemiddelsentral kontaktes for hørselsteknisk tilrettelegging. De samarbeider med utdanningsstedet og studenten om gode løsninger.

Les mer om tilrettelegging av utdanning.

Informasjon om muligheter for senere arbeid

Det kan være lurt å vurdere ulike utdanninger slik at man har forskjellige alternativer. Tenk også igjennom hva slags arbeid man kan få etter endt utdanning. Undersøk hvilke arbeidsoppgaver, forventninger og krav det er til yrket. Bransjeforeninger kan være til hjelp i denne prosessen.

Alle NAV-kontor kan bidra med generell informasjon og yrkesveiledning. I tillegg kan NAV Arbeidsrådgivning og NAV Hjelpemiddelsentral bistå.

NAV arbeidsrådgivning. Oversikt over arbeidsrådgivningen i de ulike fylkene.

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanning og arbeidsliv.

Andre nyttige nettsider kan være:

Kilder

NAV. Informasjonsside fra NAV om arbeid.

Les mer

Jobbforalle.no. Bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter jobb. Les stillingsannonser, tips og informasjon om arbeidslivet.

Utdanning.no. Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.


										
					
Sist oppdatert 20.03.2018