Nedsatt hørsel

Bilde av kvinne med CI utenpå en bok med teksten: Mamma opererer inn CI.Nedsatt hørsel, hørselshemning, hørselsnedsettelse, hørselsvanske, hørselstap, tunghørt, tunghørtblitt, døv, døvblitt – det brukes mange begreper som omhandler nedsatt hørsel.

Det er vanlig å bruke begrepet hørselshemmet om alle som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve.

Noen blir født med nedsatt hørsel. Dette kan skyldes arv, komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen.

Andre får nedsatt hørsel senere i livet ved at hørselen blir utsatt for påvirkninger som gir hørselstap. Det kan være alvorlig sykdom, for eksempel hjernehinnebetennelse eller kraftig støy. Av og til oppstår det også hørselstap som man ikke finner noen forklaring på.

Hvor mange har nedsatt hørsel?

Når det gjelder antall personer med hørselshemning i Norge, vil tallene avhenge av hvilke kriterier som legges til grunn.

Ifølge Store norske leksikon (2015) er det ca. 250.000 – 300.000 personer med hørselshemning i Norge, hvorav ca. 3.500 – 4.000 er døve. Det er flest personer med nedsatt hørsel blant eldre. Dette skyldes aldersforandringer i det indre øret, hørselsnerven og i de sentrale hørselsbanene.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) opplyser at ca. 700.000 personer i Norge har en hørselsnedsettelse (mars 2015). De aller fleste av disse er eldre. HLF anslår at omtrent 0,25 prosent av alle barn og unge under 20 år er hørselshemmet, ca. 3000 barn.

Norges Døveforbund (NDF) oppgir at det er ca. 5.000 døve i Norge i dag (mars 2015).

På sidene om nedsatt hørsel kan du blant annet lese mer om:

  • grader av hørseltap
  • ulike hørselstap
  • ensidig hørselstap
  • mistanke om hørselstap
  • årsaker til hørseltap
  • hørselsmålinger og tester
  • mulige konsekvenser av hørselstap

Du kan også lese om å ha andre vansker i tillegg til hørselsnedsettelse.

Hørselssimulator

Hør hvordan ulike hørselstap kan arte seg.

Kilder

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2009). Hørselshemning. Hentet 1. juni 2015, fra Store norske leksikon.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige. De har 25 lokale døveforeninger på landsbasis.

Les mer

 Tegnlex – audiologisk oppslagsverk på tegnspråk og norsk. Nyttig oppslagsverk for alle som ønsker å forstå ord og faguttrykk på fagområdet hørsel. Tilpasset tegnspråklige, fagpersoner, familie og andre som bruker tegnspråk. Utviklet og produsert av Statped, Norges Døveforbund og Extrastiftelsen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 10.12.2015