Objektive tester

Objektive hørselstester er tester som ikke krever aktiv deltakelse av testpersonen. Her skal vi kort nevne noen.

OAE – Otoakustiske emisjoner

Otoakustiske emisjoner er lyd som blir dannet av de ytre hårcellene i sneglehuset (cochlea) i det indre øret. Under testingen utløses emisjonene av lyd som blir sendt inn i øregangen. Dette kan måles med en mikrofon. Denne testen blir blant annet brukt ved screening av hørselen hos nyfødte.

Slik foregår testen:

 • En propp med mikrofon plasseres i øregangen.
 • En klikkelyd sendes inn i øret.
 • Flimmerhår i det indre øret fanger opp lyden.
 • Målbare «ekko» (OAE-lyder) sendes tilbake og fanges opp av mikrofonen.

Testen viser om det er normal funksjon i det indre øret eller ikke. Er funksjonen normal, er det sannsynlig at hørselen er normal.

Usikkerhet ved målingen:

 • Personen må være rolig og ligge helt stille.
 • Forhold i øregangen eller mellomøret kan gi feilaktig svar.
 • Lettere hørselstap registreres ikke.
 • Testen er følsom i forhold til støy fra omgivelsene.

Se videodemontrasjon av OAE, fra en nyfødtscreening.

AABR – Automatic Audiometry Brainstem Response

AABR står på norsk for automatisk hjernestammerespons audiometri. Denne målingen viser om hørselen ligger innenfor normalområdet. Men testen kan ikke gi nøyaktig svar på høreterskel (nivå for å oppfatte lyd).

Usikkerhet ved målingen:

 • Testpersonen må ligge helt stille og være avslappet for at resultatet skal bli riktig.

ABR – Auditory Brainstem Response

ABR står på norsk for hjernestammerespons audiometri. Denne målingen kan avsløre skader i det indre øret og på hørselsbanene opp på hjernestammenivå. Testen kan si noe om type hørselstap og hørselen i frekvensområdet 1000 – 4000 Hz (dvs. de høyfrekvente/lyse lydene).

Målingen kan gjøres i naturlig søvn eller narkose, og foregår slik:

 • Øret stimuleres med klikkelyder.
 • Svar fra hjernestammen kan registreres via 4 elektroder som limes på hodet.

Usikkerhet ved målingen:

 • Personen må være rolig og ligge helt stille.
 • Forhold i øregangen eller mellomøret kan gi feilaktig svar.

Se videosekvens om ulike hørselsmålinger.

ASSR- Auditory Steady-State Response

Denne målingen utføres på samme måte med det samme utstyret som ABR, men er mer nøyaktig og trenger lengre tid. Dette medfører at den som skal testes oftere må legges i narkose.

Testen kan markere en høreterskel (nivå for å oppfatte lyder) for flere spesifikke frekvenser og angir hørselstapet med større nøyaktighet.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Møller kompetansesenter (nå Statped midt) og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap hos småbarn 0 – 3 år. Permen kan også benyttes av foreldre som har større barn.


										
					
Sist oppdatert 19.09.2019