Uformelle tester

Når en person ikke er i stand til å gjennomføre en audiometri, for eksempel i forbindelse med sammensatte vansker, kan en utføre uformelle hørselstester.

Ved uformelle hørselstester får en vite noe om personens reaksjon på lyd. Reaksjonen til den som testes sammenliknes med den reaksjonen en forventer å få hos personer med normal hørsel. Uformelle hørselstester gir ikke et sikkert bilde av personens hørsel, men kan gi et inntrykk.

For å unngå at omgivelseslyder påvirker testen, bør testen foregå i et lydisolert rom. Dessuten trenger en et utvalg av materiell med kalibrerte lyder i ulike frekvensområder og med ulikt volum.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.09.2012